Julkaistu 
Riina Nokelainen

Ravistellen, sheikkaillen, twerkaten

Kaikenlainen ravistelu vaikuttaa olevan nykyisin trendikästä. Ilmeisesti ruumiinosien ravistelussa piilee jonkinlainen hyvänolon siemen, joka vapauttaa, innostaa ja piristää. Sellaista hyvää oloahan me kaikki tarvitsemme palautuaksemme arjesta ja voidaksemme hyvin.

Olen huomannut, että ravistelua tarvitaan välillä myös siellä ruumiin sisäpuolella, jotta voisimme hyvin. Oikeastaan paremman elämän saavuttaminen vaatii uusia ja parempia ajatuksia, jotka tulevat vasta kun vanhoja ajatuksia on ensin ravistellut.

Mutta sisäisen maailman ravistelu ei tapahdukaan ihan vain lanteita keinuttelemalla tai päätä heiluttelemalla. Siihen tarvitaan välillä vaikealtakin tuntuvien tunteiden sietämistä, omien tapojen ja tottumusten katsomista kriittisinkin silmin. Uuden oppiminen tarkoittaa aina kykyä laajentaa omaa ajatusmaailmaa, sillä monesti uusi tieto voi olla meille niin vierasta, ettei sille löydy aivoistamme valmista lokeroa. Sen vuoksi uusi tieto on aivoissamme erittäin altista tulla hylätyksi, torjutuksi tai kokonaan vältetyksi, jos meillä ei ole siitä aiempaa tietoa. Elinikäisen oppimisen professori Knud Illeris kutsuu tätä tieteellisesti mekaaniseksi oppimiseksi, joka on luokiteltu ihmisen tyypillisimmäksi tavaksi oppia.

Parempi elämä edellyttäisi meiltä kuitenkin enemmän kuin mekaanista oppimista. Intuitiotutkija, taiteen tohtori Asta Raami on puolestaan tuonut esille, että tunnetut keksijänerot eivät pelkää ristiriitaista tietoa ja he ovat siten valmiita omaksumaan itselleen tuntemattomiakin asioita. Onneksi meidän ei tarvitse olla neroja oppiaksemme paremmin. Siihen ei tarvita muuta kuin halu oppia. Se on siis salaisuus kaikkeen. Motivaation kanssa voimme luoda aivoihimme uusia lokeroita uudelle tiedolle ja uusille toimintatavoille.

On kuitenkin muistettava, että motivaatiosta huolimatta uuden oppiminen tuo jonkin verran haasteita ja vaikeitakin tunteita – meidän tulisi ylittää totuttuja rajoja ymmärtääksemme uutta.

Siispä, seuraavan kerran kun huomaat haastavan itseäsi, eli ravistelevan itseäsi sisältäpäin, taputa itseäsi olalle. Olet tällöin matkalla kohti itsesi kehittämistä ja kuka tietää, ehkäpä jopa parempaa versiota sinusta!

Kommentoi

Hae sivuilta