Julkaistu    |  Päivitetty 

Posti kulkee: Parikkalan Kokoomus vahvasti mukana hyvinvointialueen aluevaaleissa

Posti kulkee: Parikkalan Kokoomus vahvasti mukana hyvinvointialueen aluevaaleissa Kuvakaappaus Oikeusministeriö vaalit.fi

Sote-palvelut sekä palo- että pelastuspalvelu ovat meillä Parikkalassa elinehto vähintäänkin sijainnistamme johtuen. Tällä hetkellä Parikkalan hyvinvointiasemalla on jo nyt laaja-alaiset Sote-keskuspalvelut. Näiden palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digi- ja etäpalveluiden avulla turvaa palveluiden saatavuuden ja riittävyyden tulevaisuudessa.

Vuodeosaston toiminnan tehostamiseksi tarvitaan tehostetun palveluasumisen lisäämistä sekä yhteisöasumista vaikka järjestöyhteistyönä (ns. 3. sektori), sillä turvataan tulevaisuudessa vanhenevan väestön kotona asuminen.

Tulevan hyvinvointialueen tarjoamien kotiin vietävien palveluiden (kotipalvelu, kotikuntoutus, kotisairaanhoito, Tehosa ym.) lisäksi tarvitaan yksityistä sektoria.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Paikallisia hoiva-alan yrittäjiä tarvitaan uudessakin organisaatiossa, palveluseteleillä tai ilman. Näiden yrittäjien panos on jo nyt verrattain mittava, se on sekä hoidettavien että hoitajien etu. Tällä on myös paikkakunnalle merkittävä työllisyysvaikutus. Edelleen peräänkuulutamme omais- ja perhehoitajien työn kehitystä ja laajentamista, molemmat tekevät erittäin arvokasta työtä. Ensisijaisesti meidän tulee jokaisessa hoitomuodossa ajatella inhimillisyyttä ja omatoimisuuden tukemista. Näillä toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan myös kustannusten nousun hillitsemiseen.

Palo- ja pelastustoimi on samoin kuin sote, tuntemattoman edessä. Ainut varma asia on, palot on sammutettava jatkossakin ja pelastustehtävät vaativat tekijänsä.

Kuten hyvinvointiasema kaikkine palveluineen, tullaan Parikkalan alueella tarvitsemaan myös kaikkia nykyisiä paloasemia kunnan muodosta johtuen, jotta pystyisimme takaamaan tasapuolisen palvelun kuntalaisille. Parikkalaa halkoo vilkas 6-tie sekä rautatieyhteys Helsingin ja Joensuun välillä sekä Parikkalan ja Savonlinnan välillä, mikä tarkoittaa, että myös tie- ja raideliikenne-onnettomuuksiin on varauduttava jatkossakin. Lisäksi suunnitteilla oleva kansainvälinen rajanylityspaikka toteutuessaan tulee lisäämään palo- ja pelastustoimen tarvetta, joten siihenkin on syytä varautua jo tässä vaiheessa. EKP:n (Etelä-Karjalan pelastuslaitos) toive on, että sopimuspalokunnat (VPK) jatkaisivat nykyisellään myös tulevien hyvinvointialueiden aloittaessa. Pelkona palo- ja pelastuspuolella on se, että vähäiset rahavarat tullaan enenemässä määrin tulevaisuudessa käyttämän terveyspuolen menoihin.

Hyvinvointialueiden palvelut tulee jatkossakin turvata tasapuolisesti koko alueella. Ei voida lähteä siitä, että vain kaupungeissa asuvien elämä turvataan ja haja-asutusalueilla asuvat yrittäkööt pärjätä parhaaksi katsomallaan tavalla.

On sanottu, ettei näissä vaaleissa kannata äänestää, kun pienistä kunnista ei kuitenkaan pääse kuin korkeintaan yksi. Tämä voi olla tottakin. Kun hyvinvointialueella on kuitenkin valtuuston lisäksi lautakuntia, jaostoja, mahdollisesti toimikuntia jne., niin niihin valitaan jäsenet vaalituloksen mukaan, joten ehdottomasti kannattaa äänestää.

Ei hyvinvointia ilman tervettä maalaisjärkeä, siksi sydän on oikealla - myös aluevaaleissa!

Parikkalan Kokoomus ry:n aluevaaliehdokkaat

Eero Nykänen

Petri Putkinen

Marjatta Laukkanen

Kommentoi

Hae sivuilta