Julkaistu    |  Päivitetty 
Anssi Kemppinen

Kangaskosken kunnostuksiin myönnettiin vesitalouslupa - säännöstelypadon voi purkaa

Kangaskosken voimalan katto uusittiin joulukuussa. Voimalaan suunnitellaan museota. Anssi Kemppinen Kangaskosken voimalan katto uusittiin joulukuussa. Voimalaan suunnitellaan museota.

Rautjärven Hiitolanjoen Kangaskosken kalataloudelliset kunnostukset ovat saaneet vesitalousluvan.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan tänään perjantaina.
Luvan myöntämisen jälkeen Kangaskoskelle voidaan rakentaa pohjapato ja tekokoski sekä purkaa vesivoimalan säännöstelypato. Näin lohelle ja taimenelle syntyy esteetön kulku Kangaskoksen ohi.
Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan rakennettavalta pohjapadolta ja voimalaitosrakennukselle ulottuva hankealue on kokonaisuudessaan noin 200 m pitkä. Voimalaitosrakennukseen ei tehdä muutoksia.
Nykyisen säännöstelypadon osittaisen purkamisen lisäksi voimalaitoksen yläkanavaa täytetään. Kangaskosken voimalaitosalueen kulttuurihistoriallinen arvo on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja annetun vesitalousluvan määräyksissä.
AVIn mukaan Kangaskosken kunnostus on tarkoitus aloittaa loppukesällä 2021. Ennen rakennustoimien aloittamista Kangaskosken vesi- ja ranta-alueilla on tehtävän Museoviraston vaatima arkeologinen tarkkuusinventointi.
Kunnostushankkeita vetää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Vesitalouslupa on myönnetty Hiitolanjoen Voima Oy:n nimiin.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kommentoi

Hae sivuilta