Julkaistu    |  Päivitetty 
Aleksi Keränen

Rajanylityspaikan avaamista vedotaan kiirehdittävän

Parikkala-Syväoro olisi kansainväliselle liikenteelle avautuessaan vilkas rajanylityspaikka. Päivi Jantunen Parikkala-Syväoro olisi kansainväliselle liikenteelle avautuessaan vilkas rajanylityspaikka.

Parikkalan Kolmikannassa sijaitsevan Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmä on vedonnut valtioneuvostoon, jotta periaatepäätös tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistämisestä toimeenpantaisiin viipymättä. Seurantaryhmä on lähettänyt pääministeri Sanna Marinin johtamalle valtioneuvostolle kirjeen, jossa pyydetään osoittamaan hankkeelle tarvittava valmistelurahoitus vuoden 2021 tulo- ja menoarviossa sekä käynnistämään vaadittava noottienvaihtoprosessi Venäjän federaation kanssa.

Vetoomuksessa kerrotaan itärajan ylitysliikenteen olleen vahvassa 26 prosentin kasvussa, mutta kasvu tyssäsi täysin koronaepidemian suljettua rajan.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

– Tämä merkitsee yksistään Etelä-Karjalassa noin miljoonan euron ostosmatkailutulon menetystä joka päivä. Kaakkois-Suomen vahva metsäteollisuus ja biotalouden näköpiirissä olevat uudet investoinnit sekä luontomatkailun näköalat puoltavat ylityspaikan kehittämistä. Avautuessaan Parikkala-Syväoro luo suoran yhteyden Saimaan Geoparkin ja Laatokan luodot -kansallispuiston välille. Se mahdollistaa myös Hiitolanjoen koskien ennallistamisen myötä ainutlaatuisen virkistys- ja kalastusmatkailukokonaisuuden toteuttamisen.

Seurantaryhmä muistuttaa parhaillaan käynnissä olevasta Kaakkois-Suomi Venäjä CBC -ohjelmasta, jonka 4,7 miljoonan euron rahoituksella parannetaan tie- ja liittymäolosuhteita valtatie 6:n ja rajanylityspaikan välillä, Venäjän puolelta tiestö on kunnostettu jo aiemmin.

– Myös seuraavalla ohjelmakaudella ylityspaikan investointeja voidaan sisällyttää ohjelman ja siten EU-rahoituksen piiriin, mikä alentaa Rajavartiolaitokselle ja Tullille aiheutuvia menoja.

Liikennettä luvassa

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2015 ennusteen mukaan Parikkalasta tulee vilkas raja-asema: neljänneksi vilkkain rahtiliikenne- ja viidenneksi vilkkain henkilöliikenneylityspaikka. Ympäristösuunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy on päivittänyt ennustetta vuonna 2018 täydentäen sitä laajemmalla alue- ja ympäristönäkökulmalla. Selvityksen mukaan rajanylityspaikan avaamisen tuoma välitön lisämatkailutulo eteläiseen Savo-Karjalaan olisi 57-80 miljoonaa euroa vuosittain. Uutta työllisyyttä matkailun lisäksi muihin elinkeinoihin ylityspaikan kansainvälistäminen toisi 270-390 henkilötyövuotta.

– Nämä lisätulot ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta alueemme voi paitsi toipua koronakriisistä, myös menestyä nykyistä paremmin tulevaisuudessa. Siksi periaatepäätös Parikkalan ylityspaikan kansainvälistämisestä on pantava toimeen. Sitä puoltaa myös uuden CBC-rajaohjelman käynnistynyt ohjelmointityö. Jotta investointiin voidaan ohjelmasta varata rahoitusta, on hankekuvaus sisällytettävä ohjelmaluonnokseen jo kuluvan vuoden aikana.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmän puolesta tehdyn vetoomuksen allekirjoittajina on kaksitoista Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon vaikuttajaa. Eteläkarjalaisia heistä ovat seurantaryhmän puheenjohtaja Ari Berg, maakuntajohtaja Matti Viialainen, Parikkalan ja Rautjärven kunnanjohtajat Vesa Huuskonen ja Harri Anttila, Rautjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liisa Terävä, Parikkalan kunnan yritysneuvoja Taina Tolkki, yrittäjä Pekka Paakkinen sekä seurantaryhmän sihteeri Veli-Matti Kesälahti.

Kommentoi

Hae sivuilta